Pravilnik o zasebnosti

Visoki standardi, ki jih postavljate za kakovost naših izdelkov in storitev, določajo, kako ravnamo z vašimi podatki. Naš cilj je ustvariti in ohraniti podlago za zaupanja vreden poslovni odnos z našimi strankami in potencialnimi strankami. Zaupnost in celovitost vaših osebnih podatkov je ena od naših glavnih skrbi.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemčija ("DCS") zagotavlja stranki storitve Mercedes me Charge kot upravljavec podatkov in je odgovoren za povezane dejavnosti obdelave podatkov.

Katere podatke o vas obdelujemo, s kakšnim namenom in kako dolgo so podatki shranjeni?

Osebni podatki, zbrani v zvezi s sklenitvijo pogodbe Mercedes me Charge ali zagotavljanjem storitev Mercedes me Charge, se obdelujejo za sklenitev pogodbe Mercedes me Charge, da se stranki omogoči uporaba storitev Mercedes me Charge (npr. polnjenje na polnilni postaji) in da se stranki izstavi račun za storitve Mercedes me Charge. (člen 6(1)(b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov "GDPR").

Sklepanje pogodb

V zvezi s sklenitvijo pogodbe Mercedes me Charge se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

  • kontaktni podatki (npr. priimek, ime, naslov, e-poštni naslov)
  • podatki o računu (npr. prijavni račun Mercedes me Charge, podatki o plačilu)
  • podatki o vozilu (VIN)

Pogodbeni podatki se samodejno izbrišejo po izteku pogodbe Mercedes me Charge; finančne transakcije se v skladu z zakonskimi določbami izbrišejo po 10 letih.

Zagotavljanje storitev

Za namene zagotavljanja storitev Mercedes me Charge s strani družbe DCS se obdelujejo naslednji (po potrebi osebni) podatki (člen 6(1)(b) SUVP):

  • individualna identifikacijska številka, ki je dodeljena kartici Mercedes me Charge oziroma instrumentu za preverjanje pristnosti, ki ga stranka uporablja na polnilni postaji
  • evidenco podrobnosti o polnjenju, ki prikazuje dogodke polnjenja, ki jih je izvedla stranka.
  • lokacijo polnilne postaje, na kateri se izvajajo dogodki polnjenja, in lokacijo stranke (lokacija le, če je na voljo storitev e-napotovanja in če je stranka v aplikaciji Mercedes me aktivirala funkcijo GPS).
  • Vsi drugi podatki, zbrani med postopkom polnjenja.

Čeprav posredovanje teh podatkov ni potrebno za sklenitev pogodbe o polnjenju Mercedes me Charge, vam DCS ne more zagotoviti ustrezne storitve, če ti podatki niso posredovani in se ne obdelujejo. Obdelani osebni podatki se samodejno izbrišejo po 90 dneh, razen če so dlje časa potrebni za zagotavljanje določene storitve.

Zagotavljanje podatkov o vozilu stranke je potrebno za pravilno obdelavo obračuna postopka polnjenja pri našem ponudniku storitev. Številka VIN je potrebna za identifikacijo ustreznih pogodbenih razmerij.

Družba DCS za zagotavljanje storitev Mercedes me Charge uporablja pooblaščene ponudnike storitev.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov, raziskave in razvoj novih izdelkov

Poleg samega zagotavljanja storitev Mercedes me Charge se zbrani podatki obdelujejo tudi za namene zagotavljanja kakovosti storitev Mercedes me Charge, ki jih ponuja družba DCS, in za razvoj novih povezanih storitev družbe DCS. Te dejavnosti obdelave služijo zakonitim interesom družbe DCS, da izpolnjuje visoke standarde, ki jih naše stranke postavljajo za obstoječe storitve, in da je z razvojem novih storitev sposobna zadovoljiti prihodnje želje svojih strank (člen 6(1)(f) SUVP). Da bi zaščitili zasebnost naših strank, se podatki, obdelani v skladu s tem razdelkom, obdelujejo izključno v obliki, ki ni neposredno sledljiva do stranke. poleg tega se kontaktni podatki uporabljajo za pošiljanje neposrednega oglaševanja lastnih, podobnih storitev ali izdelkov družbe DCS (člen 6(1)(f) GDPR). S stranko bomo vzpostavili stik po elektronski pošti ali prek aplikacije. Stranka ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja, in sicer z uporabo spodnjih kontaktnih možnosti.

V posameznih primerih se lahko vaši osebni podatki posredujejo tretjim osebam. To so podjetja v kategorijah storitev IT, logistike, telekomunikacij, svetovanja, podpore strankam in izterjatev. Ti se lahko nahajajo tudi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. v tretjih državah. Evropska komisija je nekaterim tretjim državam potrdila, da imajo varstvo podatkov primerljivo s standardom EGP, in sicer s t. i. sklepi o ustreznosti. Vendar, v preostalih tretjih državah, v katere se lahko posredujejo osebni podatki, zaradi pomanjkanja pravnih predpisov morda ni zagotovljena enako visoka raven varstva podatkov. V tem primeru zagotavljamo, da je varstvo podatkov ustrezno zagotovljeno. To je mogoče z zavezujočimi pravili podjetja, standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je izdala Evropska komisija, certifikati ali priznani kodeksi vedenja. Poleg tega posredovanje podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) temelji na vaši privolitvi v skladu s čl. 49, para. 1, stavek 1, črka a GDPR, če ste to soglasje podali vnaprej. Če želite več informacij o tem, se obrnite na nas.

Oglaševalska komunikacija in tržne raziskave na podlagi privolitve

Če ste posebej podali soglasje za nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko vaši osebni podatki uporabljajo v obsegu, opisanem v izjavi o soglasju, npr. za namene trženja in/ali tržne raziskave, in se po potrebi razkrijejo tretjim osebam (člen 6(1)(a) GDPR). Več podrobnosti je na voljo v ustrezni izjavi o privolitvi, ki jo lahko kadar koli prekličete.

Pravna obveznost

Poleg tega bo družba DCS obdelovala osebne podatke, če je k temu zakonsko zavezana (člen 13(1)(c), čl. 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Družba DCS je na primer lahko zakonsko zavezana k razkritju osebnih podatkov javnim organom ali drugim tretjim osebam.

Storitve tretjih oseb (Google Maps)

Da bi zagotovili pravilen vnos naslovov, smo v naše spletno mesto vključili storitev Google Maps družbe Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska) prek vmesnika API. Google pri tem deluje v našem imenu. Za prikaz vsebine v vašem brskalniku mora Google prejeti vaš naslov IP, sicer vam te vgrajene vsebine ne bo mogel zagotoviti.

Pravna podlaga za obdelavo izhaja iz čl. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, tj. vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve.

Z uporabo Google Maps se lahko podatki o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) obdelujejo v državah zunaj Evropske unije (vključno z Združenimi državami Amerike). V teh tretjih državah z vidika Evropske unije morda ni zagotovljena "ustrezna raven varstva" za obdelavo osebnih podatkov. Vendar je takšno raven zaščite mogoče vzpostaviti z določenimi ukrepi. Ta ukrep je vzpostavljen s tako imenovanim zasebnostnim ščitom EU-ZDA. Podrobnosti o certificiranju v skladu s Ščitom zasebnosti EU-ZDA najdete na tem spletnem mestu vlade ZDA (žal je uradno na voljo le v angleščini): https://www.privacyshield.gov. Google lahko podatke, pridobljene iz zemljevidov, posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla.

Storitev Google Maps lahko deaktivirate in s tem preprečite prenos podatkov Googlu tako, da v brskalniku deaktivirate JavaScript. Vendar opozarjamo, da v tem primeru ne morete uporabljati prikaza zemljevidov na naših straneh.

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter njihovi obdelavi s strani storitve Google Maps je na voljo v pravilniku o zasebnosti. Tam boste našli tudi dodatne informacije o svojih pravicah ter možnosti nastavitev za zaščito zasebnosti:https://policies.google.com/privacy.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Vaše podatke varujemo z uporabo najsodobnejše tehnologije. Za zaščito vaših osebnih podatkov pred zlorabo ali kakršno koli drugo obliko nepooblaščene obdelave uporabljamo na primer naslednje varnostne ukrepe:

  • dostop do osebnih podatkov je omejen na omejeno število pooblaščenih oseb za določene namene;
  • zbrani podatki se prenašajo samo v šifrirani obliki;
  • poleg tega se dostop do teh informacijskih sistemov stalno spremlja, da se zloraba odkrije in prepreči že v zgodnji fazi.

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za določen namen. Če se podatki obdelujejo za več namenov, se samodejno izbrišejo ali shranijo v obliki, ki je ni mogoče neposredno povezati z vami, takoj ko je izpolnjen zadnji določeni namen.

Stiki z nami, vaše pravice do varstva podatkov in pravica do pritožbe pri organu za varstvo podatkov

Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, zahtevati popravek/izbris ali omejitev obdelave, ugovarjati obdelavi tako, da se obrnete na družbo Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Če menite, da vaših pomislekov ali pritožb v zvezi z obdelavo podatkov ne jemljemo resno, se lahko obrnete tudi na pristojni regulativni organ.

Če obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. V ta namen se obrnite na družbo Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com