Visoki standardi koje očekujete u pogledu kvalitete naših proizvoda i usluga određuju kako postupamo s vašim podatcima. Naš je cilj osigurati i održati osnovu za povjerljiv poslovni odnos sa svojim klijentima i potencijalnim klijentima. Povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka naši su glavni prioriteti.

Tko je odgovoran za obradu podataka?

Društvo Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Njemačka („DCS”) klijentu pruža usluge Mercedes me Charge kao voditelj obrade podataka i odgovorno je za povezane aktivnosti obrade podataka.

Koje podatke obrađujemo o vama, u koju svrhu i koliko se dugo ti podatci pohranjuju?

Osobni podatci prikupljeni u vezi sa zaključivanjem Mercedes me Charge ugovora ili pružanjem Mercedes me Charge usluga obrađuju se radi sklapanja Mercedes me Charge ugovora, kako bi se klijentu omogućila upotreba Mercedes me Charge usluga (npr. punjenje na stanici za punjenje) i za fakturiranje Mercedes me Charge usluga klijentu. (čl. 6. st. 1. slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a „OUZP”).

Zaključivanje ugovora

U vezi sa zaključivanjem Mercedes me Charge ugovora obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

 • podatci za kontakt (npr. prezime, ime, adresa, adresa e-pošte)
 • podatci o računu (npr. račun za prijavu u Mercedes me Charge, podatci o plaćanju)
 • podatci o vozilu. (VIN)
 • .

Ugovorni podatci automatski se brišu nakon isteka Mercedes me Charge ugovora; financijske transakcije brišu se, u skladu sa zakonskim odredbama, nakon 10 godina.

Pružanje usluga

Za potrebe pružanja Mercedes me Charge usluga putem društva DCS obrađuju se sljedeći (kada je to potrebno i osobni) podatci (čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a):

 • pojedinačni identifikacijski broj koji je dodijeljen Mercedes me Charge kartici, odnosno instrument za provjeru autentičnosti koji klijent upotrebljava na stanici za punjenje
 • podatci evidencije o punjenju koji prikazuju događaje punjenja koje je proveo klijent
 • lokacija stanice za punjenje na kojoj se provode događaji punjenja i lokacija klijenta (lokacija samo u mjeri u kojoj se nudi usluga e-rute i u mjeri u kojoj je klijent aktivirao GPS funkciju u aplikaciji Mercedes Me).
 • Svi ostali podatci prikupljaju se tijekom postupka punjenja.

Iako pružanje ovih podataka nije potrebno za zaključivanje Mercedes me Charge ugovora, DCS vam ne može pružiti odgovarajuću uslugu ako ti podatci nisu pruženi i nisu obrađeni. Obrađeni osobni podatci automatski se brišu nakon 90 dana, osim ako su dulje potrebni za pružanje određene usluge.

Pružanje podataka o vozilu klijenta potrebno je za pravilno upravljanje fakturiranjem postupka punjenja u suradnji s našim pružateljem usluga. VIN je potreban za identifikaciju odgovarajućih ugovornih odnosa.

DCS upotrebljava angažirane pružatelje usluga za pružanje Mercedes me Charge usluga.

Osiguravanje kvalitete proizvoda, istraživanje i razvoj novih proizvoda

Osim osnovnog pružanja Mercedes me Charge usluga, prikupljeni podatci obrađuju se i u svrhu osiguravanja kvalitete Mercedes me Charge usluga koje nudi DCS te za razvoj novih povezanih usluga putem DCS-a. Ove aktivnosti obrade služe legitimnim interesima društva DCS u svrhu jamčenja usklađenosti s visokim standardima koje naši klijenti očekuju u pogledu postojećih usluga i mogućnosti ispunjavanja budućih želja naših klijenata razvojem novih usluga (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). Kako bismo zaštitili privatnost svojih klijenata, podatci obrađeni u skladu s ovim odjeljkom obrađuju se isključivo u obliku koji se ne može izravno povezati s klijentom. Nadalje, podatci za kontakt upotrebljavaju se za slanje izravnog oglašavanja za vlastite, slične usluge ili proizvode društva DCS (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). S klijentom ćemo stupati u kontakt e-poštom ili putem aplikacije. Klijent u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu takva oglašavanja putem mogućnosti za kontakt navedenih u nastavku.

U pojedinačnim se slučajevima vaši osobni podatci mogu proslijediti trećim stranama. To su poduzeća u kategorijama IT usluga, logistike, telekomunikacija, savjetovanja, korisničke podrške i izdavanja opomena. Oni se mogu nalaziti i izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), tj. u trećim državama. Europska komisija potvrdila je da pojedine treće države imaju razinu zaštite podataka usporedivu sa standardom EGP-a putem takozvanih odluka o primjerenosti. Međutim, u ostalim trećim državama u koje se osobni podatci mogu prenositi možda neće postojati jednako visoka razina zaštite podataka uslijed nedostatka pravnih propisa. Ako je to slučaj, osiguravamo da zaštita podataka bude prikladno zajamčena. To je moguće postići obvezujućim pravilima poduzeća, standardnim ugovornim klauzulama koje je izdala Europska komisija, certifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Osim toga, prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) temelji se na vašoj privoli u skladu s čl. 49 st. 1. rečenica 1. slovo a OUZP-a, pod uvjetom da ste prethodno dali tu privolu. Obratite nam se ako želite saznati dodatne informacije o tome.

Oglašavanje, komunikacija i istraživanje tržišta na temelju privole

Ako ste zasebno dali privolu za daljnju upotrebu vaših osobnih podataka, vaši osobni podatci mogu se upotrebljavati u mjeri opisanoj u izjavi o privoli, npr. u marketinške svrhe i/ili svrhe istraživanje tržišta, i, prema potrebi, biti otkriveni trećim stranama (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a). Dodatne pojedinosti možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o privoli, koja se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Zakonska obveza

Nadalje, DCS će obrađivati osobne podatke ako za to ima zakonsku obvezu (čl. 13. st. 1. slovo c, čl. 6. st. 1. slovo c OUZP-a). Na primjer, DCS može imati zakonsku obvezu otkriti osobne podatke javnim tijelima ili ostalim trećim stranama.

Usluge trećih strana (Google karte)

Kako bismo osigurali pravilan unos adresa, na svoje web-mjesto integrirali smo uslugu Google karte društva Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska) putem API-ja. Google djeluje u naše ime u pogledu toga. Kako bi se u vašem web-pregledniku mogao prikazati sadržaj, Google mora primiti vašu IP adresu jer vam Google u protivnom neće moći pružiti taj ugrađeni sadržaj.

Pravna osnova za obradu proizlazi iz čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a, tj. vaše osobne podatke obrađujemo na temelju vaše privole.

Tijekom upotrebe značajke Google karte informacije o vašoj upotrebi ovog web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) mogu se obrađivati u državama izvan Europske unije (uključujući Sjedinjene Američke Države). Možda ne postoji „odgovarajuća razina zaštite” za obradu osobnih podataka u tim trećim državama iz aspekta Europske unije. Međutim, takva razina zaštite može se osigurati određenim mjerama. Ta se mjera osigurava takozvanim europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield”). Pojedinosti o certifikaciji u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti možete pronaći na ovom web-mjestu vlade SAD-a (nažalost, službeno je dostupno samo na engleskom jeziku): https://www.privacyshield.gov. Google može prenijeti podatke dobivene putem značajke Karte trećim stranama ako je to zakonom propisano ili u mjeri u kojoj treće strane obrađuju te podatke u ime društva Google.

Uslugu Google karte možete deaktivirati i tako spriječiti prijenos podataka društvu Google deaktiviranjem značajke JavaScript u svojem web-pregledniku. Međutim, želimo istaknuti da u tomu slučaju ne možete upotrebljavati prikaz karte na našim stranicama.

Više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihovoj obradi putem usluge Google karte možete pronaći u Pravilima o zaštiti podataka. Ondje ćete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima, kao i mogućnosti postavki za zaštitu vaše privatnosti:https://policies.google.com/privacy.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Vaše podatke štitimo najsuvremenijom tehnologijom. Na primjer, sljedeće sigurnosne mjere upotrebljavaju se za zaštitu vaših osobnih podataka od zloupotrebe ili bilo kojeg drugog oblika neovlaštene obrade:

 • pristup osobnim podatcima ograničen je samo na određen broj ovlaštenih osoba u navedene svrhe
 • <>prikupljeni podatci prenose se samo u šifriranu obliku
 • nadalje, pristup tim IT sustavima trajno se prati kako bi se otkrila i spriječila zloupotreba u ranoj fazi.

Vaše osobne podatke pohranjujemo samo tijekom onog razdoblja koje je potrebno u odgovarajuću svrhu. Ako se podatci obrađuju u više svrha, automatski se brišu ili pohranjuju u obliku koji se ne može izravno povezati s vama čim se ispuni posljednja navedena svrha.

Kontakt s nama, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podatcima, zatražiti ispravak/brisanje ili ograničenje obrade te uložiti prigovor na obradu stupanjem u kontakt s društvom Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Ako smatrate da vaše nedoumice ili pritužbe u vezi s obradom podataka ne shvaćamo ozbiljno, možete se obratiti i nadležnom nadzornom tijelu.

Ako se obrada podataka temelji na vašoj privoli, privolu možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. U tu se svrhu obratite društvu Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com