Kontrakt

Hur kan jag ändra min kontraktsinformation?

Du kan ändra din kontraktsinformation i vår webbportal:

Logga in på ditt kundkonto och gå till ”kontrakt”
Där kan du bland annat ändra ditt kontraktsnamn, din taxa, aktiveringsdatum för kontraktet eller förfrågan om ett nytt RFID-kort vid behov.

Jag vill lösa in min kupong. Hur gör jag det?

Det finns två möjligheter att lösa in din kupong: direkt under registreringen eller senare i kundområdet.
Under registreringen:
Du kan ange din kupongkod i registreringens sista steg i fältet ”kuponger”.
I kundområdet:

Logga in på ditt kundkonto.
Gå till ”Kontrakt”.
- Gå till ”Lägg till en kupong”
- Ange kodnumret i kupongfältet.
- Gå till ”Kontrollera kupong”

Om du behöver ytterligare hjälp, ber vi dig kontakta kundtjänst. Kontaktuppgifterna hittar du på vår webbplats i avsnittet support under ”Kontakta support”.

Behöver du hjälp nu?

Vårt kundserviceteam är tillgängligt vid följande tidpunkter:
Måndag till fredag 8.00 - 20.00

*Kostnaden för samtalet beror på vilket land och nätverk du ringer ifrån.