Laddning

Laddstationen fungerar inte och jag kan inte ladda.

Om du inte kan starta en laddning, beakta följande rekommendationer:

Kontrollera på förhand i appen om laddpunkten är i drift eller ur funktion.

För autentisering via appen kontrollera först om laddstationen har stöd för autentisering via appen eller QR-kod. Du kan ta reda på detta genom att klicka på laddstationen i din app. Om så är fallet, rekommenderar vi att använda knappen ”start” i appen istället för att skanna QR-koden på laddstationen.

Vid tekniska eller fysiska problem, kontakta laddoperatören först. Du kan hitta operatörens servicetjänstnummer på laddstationen.

Om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst som du kan hitta på supportsidan ”kontakta support” på webbplatsen.

Kan jag få parkeringsböter vid parkering vid en laddstation?

Kunden måste lämna en allmän parkeringsplats så fort laddningen är slutförd och den maximala parkeringstiden har uppnåtts.

Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Håll dig informerad om de gällande priserna i appen innan du startar laddningen. Taxeinformation som är tillgänglig för varje laddpunkt i din app kan innehålla en tidsbaserad prissättningskomponent, vilket medför kostnad för parkering/blockering av laddpunkten även när energiöverföringen avslutats.

Observera att vi inte är ansvariga för några kostnader som uppstår p.g.a. överskriden maximal laddning och/eller parkeringstid eller kostnader för felaktig parkering (t.ex. bogseringskostnader). Kostnader som uppstår till följd av detta måste betalas av dig eller av en tredje part.

Kan jag ladda utomlands?

Vår produkt ger dig tillgång till ett av Europas största nätverk. Vårt nätverk sträcker sig över gränserna, så att du kan ladda på alla stationer i vårt nätverk.

Behöver du hjälp nu?

Vårt kundserviceteam är tillgängligt vid följande tidpunkter:
Måndag till fredag 8.00 - 20.00

*Kostnaden för samtalet beror på vilket land och nätverk du ringer ifrån.