Mercedes me Charge

Fixné poplatky

Základný poplatok
0,00 EUR / mesiac

Domáce poplatky za nabíjanie

Dobíjanie AC
Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
Dobíjanie DC
Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.

Doplnkové informácie

Minimálne trvanie zmluvy 1
dobu neurčitú
Náhradná karta
7,44 EUR

Nabíjanie v zahraničí

Všetky sadzby vrátane DPH.
Dobíjať môžete aj bezplatne s použitím služby Mercedes me Charge na bezplatných dobíjacích staniciach.
V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešení pre dobíjanie a fakturáciu, ktoré by zaručovali dodržiavanie kalibračného zákona zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc. V našich službách používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže – okrem iného – viesť k odchýlkam v sumách za dobíjanie a fakturovaných sumách. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

-

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.