Mercedes me Charge

Fasta avgifter

Grundavgift
0,00 SEK / månad

Laddningsavgifter inrikes

AC-laddning
Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de aktuella priserna innan du börjar ladda.
DC-laddning
Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de aktuella priserna innan du börjar ladda.

Ytterligare information

Minimiperiod 1
obestämd
Ersättningskort
76,16 SEK

Laddning i utlandet

Alla priser är inklusive moms
På kostnadsfria laddstationer laddar du också kostnadsfritt med din Mercedes me Charge.
I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddningsstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddningsstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser i laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.

*Prislista och produktinformationsblad
Ladda ned

-

1. Kontraktet gäller på obestämd tid och kan sägas upp av båda parter genom en månads uppsägning som börjar i slutet av den aktuella månaden