Mercedes me Charge

Klicka på ”fortsätt” för att få åtkomst till tjänsten Mercedes me Charge och starta registreringsprocessen.

Laddning Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de giltiga priserna i appen Mercedes me Charge innan du börjar ladda.

Laddning i utlandet

Länder
(Klicka för att visa laddningskostnaderna
Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern

*Prislista och produktinformationsblad
Ladda ner

Alla priser är inklusive moms

På kostnadsfria laddstationer laddar du också kostnadsfritt med din Mercedes me Charge.

I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddningsstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddningsstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser i laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.