Mercedes me Charge

Stałe opłaty

Opłata podstawowa
0,00 PLN / miesiąc

Opłaty za ładowanie w kraju zamieszkania

Ładowanie AC
Ceny mogą się różnić w zależności od operatora danej stacji ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi cenami.
Ładowanie DC
Ceny mogą się różnić w zależności od operatora danej stacji ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi cenami.

Informacje dodatkowe

Minimalny okres umowy 1
nieokreślony
Karta zastępcza
30,96 PLN

Ładowanie za granicą

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Możliwe jest również bezpłatne ładowanie dzięki usłudze Mercedes me Charge w bezpłatnych stacjach ładowania.
Obecnie Niemcy nie gwarantują ogólnokrajowego zasięgu rozwiązań w zakresie pobierania opłat i rozliczeń przez operatorów stacji ładowania zgodnych z niemiecką Ustawą Miar i Wag (Eichrechtgesetz). Celem realizacji naszych usług wykorzystujemy dane dostarczane przez operatorów stacji ładowania. W odosobnionych przypadkach może to prowadzić do rozbieżności w danych i rozliczeniach za ładowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

*Cennik i karta produktu
Pobierz

-

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, począwszy od końca bieżącego miesiąca.