Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek

1. Mercedes me Charge

1.1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF") értelmében a Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország) székhelyű Digital Charging Solutions GmbH („DCS") az ügyfelek részére tájékoztatási szolgáltatást nyújt, valamint hozzáférési technológiát biztosít az Mercedes-Benz márkájú, elektromos és hálózatról tölthető hibrid gépjárműhöz kapcsolódó, „Mercedes me Charge" elnevezésű feltöltésiinfrastruktúra-szolgáltatáshoz („Mercedes me Charge szolgáltatás"). Az Mercedes me Charge szolgáltatás igénybevételének feltétele az ingyenes Mercedes me-fiók létrehozása. Az „ügyfél" kifejezés a jelen ÁSZF alkalmazásában minden személyt felölel, nemtől függetlenül.

1.2. A jelen ÁSZF legfrissebb verziója és az aktuális díjszabás megtalálható, letölthető és kinyomtatható a eu.charge.mercedes.me webhelyről. A jelen általános üzleti feltételeknek, a Mercedes me Charge ezen alapon kötött szerződéseinek a változásairól, valamint az ügyféllel elfogadott díjszabások jogszabályok, esetjog vagy piaci feltételek módosulása miatti bármely változásáról az ügyfelet azon e-mail cím útján fogjuk értesíteni, amelyet az ügyfél adott meg a 2.2. pontnak megfelelően, szöveges formában, a vonatkozó változásokat megjelölő kifejezett hivatkozással. E változások az ügyfél - értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül közölt - tiltakozása hiányában lépnek hatályba. E jogkövetkezményekről a DCS ezen időszak kezdetekor tájékoztatja az ügyfelet. A fentiekben körülírt eljárás az ügyféllel kötött megállapodásban rögzített díjszabást érintő módosítások esetén is megfelelően irányadó.

1.3. A DCS a szolgáltatásait a töltőállomások üzemeltetőivel (az „Mercedes me Charge Partnerekkel") együttműködésben nyújtja. Az Mercedes me Charge Partnerek töltőállomásainak listája a eu.charge.mercedes.me oldalon, az Daimler AG által üzemeltetett Mercedes me-alkalmazásban és egyéb csatornákon is megtalálható (a továbbiakban „Elsődleges Felületek"), és az elérhető töltőállomás-hálózat részét nem képező egyéb töltőállomásoktól való megkülönböztetés érdekében kiemeltük ezeket. Ez az információ részben csupán a tagjaink bejelentkezéshez kötött felületén érhető el.

1.4. Az Mercedes me Charge szolgáltatás az alábbiakat kínálja:

a) az Mercedes me Charge Partner töltőállomások (statikus információként történő) megjelenítése, valamint tájékoztatás az Mercedes me Charge Partnerek töltőállomásainak használatával (például a rendelkezésre állással és az árakkal) kapcsolatban (dinamikus információ formájában) az Elsődleges Felületeken,

b) azonosítást követően töltési lehetőség az Mercedes me Charge Partnerek töltőállomásainál, valamint az összes töltési folyamat részletes áttekintését tartalmazó havi számlázás (az azonosításról a 6.1. pontban található bővebb tájékoztatás).

1.5. Az Mercedes me Charge szolgáltatásról és a szolgáltatás igénybevételéről szóló információ a eu.charge.mercedes.me oldalon szerepel.

1.6. Németország jelenleg nem garantál országos szintű lefedettséget az olyan töltési és számlázási megoldások terén, amelyek megfelelnek a töltőállomás üzemeltetőire vonatkozó kalibrálási törvénynek. Szolgáltatásunk során a töltőállomás üzemeltetői által rendelkezésre bocsátott adatokat használjuk. Egyes esetekben ez többek között a töltési és számlázási összegekben megmutatkozó eltérésekhez vezethet. Kérdés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Szerződéskötés, megrendelés

2.1. Az ügyfelek az Mercedes me Charge szolgáltatást a eu.charge.mercedes.me oldalon rendelhetik meg. Az Mercedes me Charge szolgáltatás megrendelésének időpontjában az ügyfél által kifejezetten elfogadott (és a fenti 1.2. pontban foglaltak szerint időről időre módosítható) ÁSZF-változat az irányadó. A DCS az ügyfélnek további szolgáltatásokat kínálhat, pl. speciális feltételeket a töltőállomások megközelítéséhez vagy a töltőpontok elérését más töltőpont-üzemeltetőktől („csomagok“). Ezek a GTC intézkedések értelemszerűen az ilyen csomagokra érvényesek. 

2.2. A Mercedes me-fiókkal rendelkező ügyfelek az Mercedes me Charge szolgáltatásra a eu.charge.mercedes.me oldalon regisztrálhatnak a címük és a fizetési adataik egyidejű megadásával. Ezeket az adatokat a későbbiekben az ügyfélfiókban és az ügyfélszolgálaton egyaránt módosíthatják. Az ingyenes Mercedes me-fiókkal még nem rendelkező ügyfeleknek az Mercedes me Charge szolgáltatásba történő regisztrációt megelőzően létre kell hozniuk egy Mercedes me-fiókot.

2.3. Az ügyfélfiókba feltöltött minden adat - így a fizetési információk, a lakcímadatok és az e-mail cím - korszerű titkosítás (például SSL [Secure Sockets Layer] biztonsági protokoll) révén automatikus védelmet élvez.

2.4. A fizetés hitelkártyával vagy az Mercedes me Charge szolgáltatás igénybe vevője részére a regisztrációs folyamat során felkínált egyéb fizetési módozatokkal lehetséges. Megfelelő hitelképességgel rendelkező üzleti ügyfeleink számlás fizetési mód esetén a díjakat banki átutalással is kiegyenlíthetik. Ennek érdekében az üzleti ügyfeleknek igényelniük kell a számlás fizetést, és be kell nyújtaniuk a cégkivonatuk vagy ehhez hasonló hivatalos okmányaik másolatát a DCS részére. A számlás fizetési mód a regisztráció során, illetve az ügyfélszolgálaton is igényelhető.

2.5. Ajánlattétel és az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötése

a) A DCS az Mercedes me Charge szolgáltatás nyújtására irányuló kötelező erejű ajánlatot tesz. Az Mercedes me Charge szolgáltatás azt követően rendelhető meg, hogy a Mercedes me-fiókkal rendelkező ügyfél létrehozta az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfélfiókját és kifejezetten elfogadta a jelen ÁSZF-et. A rendelési folyamat leírása a eu.charge.mercedes.me oldalon is megtalálható.

b) Az ügyfelek úgy korrigálhatják az általuk bevitt hibás adatokat, hogy a regisztrációs folyamat során a „vissza" gombra kattintanak, majd korrigálják a betáplált adatot. A megrendelés jóváhagyása előtt az ügyfelek kifejezett tájékoztatást kapnak az Mercedes me Charge szolgáltatás árairól.

c) Az Mercedes me Charge szolgáltatás megrendelésére irányuló folyamat lezárását követően az ügyfelek részére a rendszer e-mail útján megrendelés-visszaigazolást küld, feltüntetve az irányadó díjakat, az ügyfél által elfogadott ÁSZF-et, valamint az őt megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást (lásd a 2.7. pontot).

d) Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés a megrendelési folyamat véglegesítését követően jön létre.

e) Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés tartalmát a DCS tárolja, és azt az ügyfelek letölthetik, illetve lementhetik az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfélfiókjából, a eu.charge.mercedes.me oldalon.

2.6. Nyelv

Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés magyar nyelven jön létre. A jelen ÁSZF más nyelvekre lefordított változatai csupán tájékoztatási célt szolgálnak és nem bírnak kötelező erővel.

2.7. A szerződéstől való elállás joga

A fogyasztónak minősülő ügyfelek tizennégy napon belül elállhatnak az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződéstől.

Az ügyfeleket az alábbiakban tájékoztatjuk az elállási jogról:

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási időszak az amelyen a szerződés megkötésre került naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), tel: +36 1 955 5822, e-mail: hu@charge.mercedes.me). Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Ha Ön azt kérte, hogy az elállási időszakon belül kezdődjön meg a szolgáltatásnyújtás/a villamos energia, akkor Önnek ki kell fizetnie számunkra a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az e szerződéstől való elállása velünk való közlésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

(Az elállási jogról szóló tájékoztatás vége)

3. Az Mercedes me Charge kártya: Az Mercedes me Charge kártya aktiválása és deaktiválása

3.1. Az Mercedes me Charge szolgáltatás igénybevételéhez a töltőállomások többségénél aktív Mercedes me Charge kártya szükséges. Amennyiben az ügyfél már rendelkezik Mercedes me Charge kártyával, azt a regisztráció folyamán aktiválhatja. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik Mercedes me Charge kártyával, úgy a DCS postai úton megküldi azt aktiválás céljából. Az Mercedes me Charge kártya aktiválása az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfélfiókjában, a kártyaszám megadásával és az adatok megerősítésével történik. Ezt követően visszaigazoló e-mail érkezik az ügyfél részére. Az Mercedes me Charge kártya aktiválása legfeljebb 24 órát vesz igénybe.

3.2. Az azonosítás bizonyos töltőállomásokon kizárólag az Daimler AG által biztosított Mercedes me-alkalmazással lehetséges. Az alkalmazás letölthető az Apple Inc. App Store, valamint a Google Play Store alkalmazásáruházból, és tartalmaz egy QR-kód-olvasót is. Az azonosításhoz be kell jelentkezni a bejelentkezési adatok megadásával.

3.3. Az Mercedes me Charge kártya a DCS tulajdona. Az ügyfél gondosan köteles tárolni az Mercedes me Charge kártyáját és a bejelentkezési adatait. Az Mercedes me Charge kártya, illetve a bejelentkezési adatok elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a DCS-t (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek). Továbbá, az ügyfél felveheti a kapcsolatot az Mercedes me Charge szolgáltatás Ügyfélszolgálatával az Mercedes me Charge kártya deaktiválása érdekében. A cserekártya kiállítása az ügyfél számára többletköltséggel járhat (az irányadó árak a eu.charge.mercedes.me oldalon szerepelnek).

4. A szerződés időbeli hatálya és érvényessége

4.1. A szerződés nem határozott időre szól, és mindkét fél felmondhatja egy hónappal korábban, írásbeli felmondással, a naptári hónap vége hatállyal. A felmondás az ügyfélfiók felületén, írásbeli értesítés vagy e-mail útján is közölhető, és mindez nem befolyásolja a szerződés azonnali hatályú, indoklással történő felmondását.

4.2. A szerződés megszűnése esetén az Mercedes me Charge kártya többé nem él, és a DCS jogosult azt letiltani.

4.3. Az ügyfél által előfizetett kiegészítő csomagokra eltérő feltételek és értesítési időszakok lehetnek érvényesek. 

5. Az Mercedes me Charge szolgáltatás használata és rendelkezésre állása

5.1. Az Mercedes me Charge szolgáltatásról és a használattal és elérhetőséggel összefüggő műszaki adatokról szóló további tájékoztatás a eu.charge.mercedes.me oldalon található. A DCS a szolgáltatást az ügyfél lakóhelye szerinti országban, valamint az alábbi 9. pontban meghatározottakkal összhangban további országokban is kínálja.

5.2. Az Mercedes me Charge szolgáltatás leghatékonyabb kihasználása érdekében az Daimler AG által kompatibilis mobilkészülékhez kínált Mercedes me-alkalmazás vagy a eu.charge.mercedes.me oldalhoz való hozzáférés szükséges.

5.3. A DCS arra törekszik, hogy bővítse az Mercedes me Charge szolgáltatáshoz való hozzáférést és nyilvános töltőhálózat használatát, és hogy szélesítse az Mercedes me Charge Partnerek körét. Ennek ellenére azonban a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy egyes töltőállomások és/vagy töltési lehetőségek elérhetők lesznek, és erre az ügyfelek nem tarthatnak igényt. E körben különösen rögzítésre kerül, hogy azonos Mercedes me Charge Partner töltőhálózat megtartása kapcsán semmiféle igény nem támasztható.

5.4. Az 5.5. pont alkalmazásában a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy az Elsődleges Felületeken közzétett statikus és/vagy dinamikus információ (lásd a 1.4. a) pontot) naprakész és/vagy helytálló, beleértve többek között, de nem kizárólagos jelleggel a töltőállomásokra és/vagy az elérhetőségükre vonatkozó információkat. Az ügyfél e körben különösen tudomásul veszi, hogy ezen adatokat harmadik felek (például az Mercedes me Charge Partnerek) szolgáltatják. Mindettől függetlenül a DCS szúrópróbaszerűen ellenőrzi az információk naprakész és/vagy helytálló voltát annak érdekében, hogy a szolgáltatását folyamatosan fejlessze. Ezen információ továbbítása az adott hálózatüzemeltető által kezelt antennák vételétől is függ, és befolyásolhatják légköri, földrajzi tényezők, a gépjármű helyzete és a közelben található akadályok (például hidak, épületek stb.).

5.5. A megállapodásban rögzített díjszabás függvényében az árak az igénybe vett töltőállomások esetében eltérhetnek (lásd a 7.1. pontot). E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. Az 5.4. pontban foglaltaktól eltérően, a DCS szavatosságot vállal a közzétett árak helyességéért. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

5.6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Mercedes me Charge szolgáltatás kizárólag az Mercedes-Benz márkájú gépjárművek töltéséhez vehető igénybe.

5.7. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy az Mercedes me Charge szolgáltatás (különösen az Mercedes me Charge kártya) igénybevételét átengedjék a családtagjaik, illetve a munkavállalóik részére, feltéve, hogy ezért nem számolnak fel díjazást és az Mercedes me Charge szolgáltatást kizárólag az adott ügyfél saját gépjárművéhez használják. A használatot megelőzően az ügyfél köteles felvilágosítani a gépjármű használóját a töltőállomások rendeltetésszerű használatáról. Az Mercedes me Charge szolgáltatás ettél eltérő, harmadik felek általi igénybevételéhez a DCS előzetes hozzájárulása szükséges. Az ügyfél nem használhatja az Mercedes me Charge szolgáltatásokat jogellenes célok érdekében, és ezt harmadik felek számára sem teheti lehetővé.

5.8. Az ügyfél köteles szigorúan betartani a feltölteni kívánt gépjármű és az esetlegesen használt berendezések és tartozékok (például töltőkábel) kezelési útmutatójában foglaltakat, valamint az Mercedes me Charge Partnerek által a töltőállomásokon az adott töltőállomás használata kapcsán kifüggesztett utasításokat és használati feltételeket. Szigorúan tilos az olyan töltőkábel, berendezés, illetve tartozék használata, (i) amely nem rendelkezik az irányadó jogszabályok és előírások szerinti tanúsítvánnyal (például CE-tanúsítással), (ii) amely a töltőállomásokon kifüggesztett utasítások értelmében nem rendelkezik az adott Mercedes me Charge Partner jóváhagyásával vagy az adott gépkocsi vonatkozásában nincs jóváhagyva, vagy (iii) amely megrongálódott.

5.9. A figyelmeztető üzenetet, hibajelentést kijelző, illetve szemmel láthatóan sérült töltőállomások nem használhatók. Ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a DCS-hez (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek).

5.10. Az irányadó jogszabályok értelmében az Mercedes me Charge kártya, illetve a Mercedes me-alkalmazás azonosítóeszközként való visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű felróható használatáért az ügyfél felelősséggel tartozik, csakúgy, mint a töltési folyamat visszaélésszerű, illetve nem rendeltetésszerű használatáért is.

6. Töltési folyamat és azonosítás -- maximális töltési és állásidő -- üzemszünet

6.1. Fő szabályként az ügyfelek Mercedes me Charge Partner általi azonosítása a töltőállomáson az Mercedes me Charge kártyával történik. Egyes töltőállomásokon azonban lehetséges, hogy az Daimler AG által biztosított Mercedes me-alkalmazást is lehet használni, vagy az is szükséges. Ez a rendelkezés különösen az „intercharge" emblémával ellátott töltőállomásokra irányadó. Az egyes töltőállomásokon alkalmazott azonosítási módszerek megtalálhatók az Daimler AG által üzemeltetett Mercedes me-alkalmazásban, valamint a eu.eu.charge.mercedes.me oldalon.

6.2. Az egy töltőállomáson engedélyezett folyamatos töltés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, egyenárammal történő töltés esetén pedig a 4 órát (maximális töltési és állásidő). Ezen túlmenően az ügyfél haladéktalanul köteles elhagyni a nyilvános parkolóhelyet, amint a töltési folyamat befejeződött vagy amikor a megengedett várakozási idő lejárt. A maximális töltési és állásidő és/vagy parkolási idő túllépése, valamint a jogosulatlan várakozás okán kiszabott bírságok, illetve elvontatás következtében a DCS oldalán esetlegesen felmerülő költségek az ügyfél részére továbbszámlázásra kerülnek.

6.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a töltőállomások esetén - vis maior (például sztrájk, kizárás és hivatalos előírások), valamint a berendezés rendeltetésszerű működése, illetve a szolgáltatások fejlesztése (például karbantartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés) érdekében szükséges műszaki és egyéb beavatkozások elvégzése miatt - előfordulhatnak üzemszünetek. Az üzemszünet emellett kiterjed a csúcsidőszakban rövid időre bekövetkező kapacitáshiányra is.

6.4. Abban a mértékben, amennyiben az áramszolgáltatást érintő üzemszünet és/vagy üzemzavar a hálózat működésének zavarából ered (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve), a DCS mentesül az Mercedes me Charge szolgáltatás körében fennálló, érintett kötelezettségei alól. Az előző rendelkezés azonban nem irányadó, ha és amennyiben a DCS a szolgáltatás nyújtását indokolatlanul szakítja meg. Erre irányuló felhívás esetén a DCS haladéktalanul köteles az ügyfelet tájékoztatni a káreseményről és annak okáról, ha és amennyiben ez az információ a rendelkezésére áll vagy azt észszerű erőfeszítések árán be tudja szerezni.

7. Díj és árszabás

7.1. Az Mercedes me Charge és a szolgáltatások használatának díját külön megállapodás szabályozza, és általában a következők szerint határozható meg:

a) fix összegű havi díj (a megállapodott tarifától függően, egyes tarifákban a havi alapdíj már tartalmazhat bizonyos díjakat a használatra vonatkozóan (átalánydíjas tarifák)

b) az Mercedes me Charge Partnerek töltőállomásain megvalósult egyes töltési folyamatokkal összefüggő tényleges használat után járó díjfizetésekből.

A vonatkozó díjszabási struktúra az https://eu.charge.mercedes.me/web/daimler-hu/tariffs oldalon található.

E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. A változó díjszabás körében a DCS az árakat jövőbeli hatállyal az adott töltőállomás tényleges használatához igazíthatja. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

7.2. A havi alapdíj kizárólag az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötését követően, illetve a havi alapdíjas díjszabásra történő áttérés esetén a díjszabás változásának DCS általi aktiválása időpontjában, majd ezt követően az első hónap hátralévő részére időarányosan kerül kiszabásra.

7.3. A tényleges használaton alapuló díjak minden egyes töltési folyamat esetén annak kezdetétől (azaz a töltőponthoz való csatlakoztatás pillanatától) annak befejezéséig (azaz a csatlakozó töltőpontból történő kihúzásáig), az adott országban vagy az adott töltőállomáson az adott időpontban érvényes áron kerülnek felszámításra. A roamingdíjakkal kapcsolatos további információ megtalálható az adott díjszabásra vonatkozó árlistán, a eu.charge.mercedes.me oldalon. A töltési folyamatért felszámított díj megállapítása az adott díjszabásra vonatkozó árlistával összhangban történik (például percalapon minden megkezdett perc után vagy kW/h-alapon).

7.4. Minden ár tartalmazza az áfát. A szerződés megkötésekor az ügyfélre irányadó díjszabáson belül irányadó árakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyfél e-mail útján megkapja (lásd a 2.5. c) pontot).

7.5. Amennyiben bármely Mercedes me Charge Partner töltőállomásán kifüggesztettek egy árlistát, az azon szereplő árak eltérhetnek az ügyféllel kötött szerződésben rögzített áraktól. Ilyen esetben azonban kizárólag a DCS és az ügyfél megállapodásában rögzített árak az irányadók.

7.6. A külföldi töltések díjai (roaming) eltérhetnek a szerződés megkötésekor felajánlott díjaktól. Az ügyfél köteles tájékozódni a az aktuális feltételekről, mielőtt külföldön töltést kezdeményez. A jelen GTC 1.2 szakasza értelmében az informálás és az értesítés kötelezettsége, valamint az azokból fakadó jogi következmények ilyen esetekre nem vonatkoznak.

7.7. Külföldön történő töltés esetén Magyarország pénznemétől eltérő pénznemben keletkezhet tartozás a DCS felé (idegen deviza). Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az idegen devizák számlázását az ügyfél számára, a DCS jogosult az idegen pénznemű kintlévőségeket átváltani Magyarország pénznemére, és ezt az átváltott összeget követelheti az ügyféltől az idegen pénznem helyett. Egy idegen pénznemben történő töltés esetén az átváltás alapja az eurónak az Európai Központi Bank által a töltést megelőző banki munkanap végén alkalmazott referencia keresztárfolyama, amelyről az ügyfél itt tájékozódhat: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. A DCS fenntartja a jogot, hogy a meglévő és/vagy új szerződések vonatkozásában meghatározott időszakokban és meghatározott töltőállomások vonatkozásában leszállítsa az árakat (lásd a 7.1. b) pontot) (különleges ajánlatok).

7.9. A díjszabás módosítása kizárólag a felek erre irányuló megállapodásával lehetséges, azzal, hogy a díjszabás módosítását az ügyfél online, a eu.charge.mercedes.me oldalon igényelheti.

8. Számlázási és fizetési feltételek

8.1. Az ügyfelek a havi számláikat letölthetik az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfélfiókján keresztül a eu.charge.mercedes.me oldalon, amelyen megtalálható az adott számlázási időszakon belül megvalósult töltési folyamatok tételes, dátummal, helyszínnel és időtartammal ellátott felsorolása. Az új számla érkezéséről az ügyfél e-mailben kap értesítést.

8.2. A naptári hónap folyamán felmerült költségek felszámítására az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfélfiókjába történő regisztráció során kiválasztott fizetési módnak megfelelően kerül sor, a tárgyhót követő naptári hónap negyedik munkanapján. A (2.4. pont szerinti) számlás fizetési módot választó üzleti ügyfelek a számlát annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással. While DCS strives to invoice the Mercedes me Charge service in the following calendar month, there might be delays in individual cases (e.g. because of late invoicing of Mercedes me Charge Partners to DCS).

8.3. A DCS vele szemben fennálló követeléseibe az ellenkövetelését az ügyfél csupán abban az esetben számíthatja be, ha azt a DCS nem vitatta, az a jelen szerződéstől való elálláson alapul, illetve ha erre jogi szempontból kötelező erejű joga van. Az ügyfél a kifizetést csupán akkor tarthatja vissza, ha erre az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződésből eredő igénye alapján jogosult.

8.4. Ha az ügyfél a fizetésekkel kapcsolatban valamilyen hibát vét, a DCS jogosult letiltani az Mercedes me Charge használatát az ügyfél számára.

9. Nemzetközi roaming (barangolás)

Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés alapján az ügyfél más országokban ugyanúgy használhatja az Mercedes me Charge kártyát, illetve az Daimler AG által biztosított Mercedes me-alkalmazást, mint a saját országában. Az országok aktuális listája megtalálható az alábbi linken:eu.charge.mercedes.me.

10. Elérhetőség

Az Mercedes me Charge termékkel, a számlákkal, az ügyfelek szerződéseivel, az Mercedes me Charge kártyákkal kapcsolatos általános kérdésekkel, valamint (különösen a töltési folyamat során felmerülő) műszaki problémákkal kapcsolatban az ügyfelek az alábbi linken megadott elérhetőségeken tudják felvenni velünk a kapcsolatot: eu.charge.mercedes.me.

11. Szavatosság

A jogviszonyra a jogszabályban rögzített szavatossági rendelkezések irányadók.

12. A felelősség korlátozása

12.1. Enyhe gondatlanság esetén a DCS felelőssége kizárólag a lényeges (alapvető) szerződéses kötelezettségek, így az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés tartalma és célja értelmében kifejezetten a DCS-t terhelő, továbbá olyan kötelezettségek megszegéséért áll fenn, melyek lehetővé teszik az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés szerződésszerű teljesítését, illetve amelyek betartására az ügyfél általánosságban számíthat. A felelősség az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésének időpontjában előre látható jellemző károkra korlátozódik.

12.2. A DCS törvényes képviselőit, megbízottjait és munkavállalóit az általuk tanúsított enyhe gondatlanságból eredő kárért terhelő személyes felelősség szintén az előző pontban meghatározott korlátozás alá esik.

12.3. DCS valamely hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén fennálló, illetve általa vállalt jótállásból eredő vagy termékfelelősség alapján fennálló felelősségét e rendelkezések nem érintik. A felelősség korlátozására irányadó rendelkezések rosszhiszemű szándékosság, súlyos gondatlanság, testi sérülés, illetve egészségkárosodás esetén nem irányadók.

12.4. A töltőállomásokat nem a DCS üzemelteti, és ekként üzembentartói felelőssége sem áll fenn. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve) a hálózat működésének zavarából eredő, áramszolgáltatást érintő üzemszünet esetén igények merülhetnek fel az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben. Ilyen esetben - erre irányuló felhívás esetén - a DCS az ügyfélre engedményezi az őt az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben megillető jogokat és igényeket.

13. Information concerning data protection

13.1. A DCS komolyan veszi a felhasználók személyes adatainak védelmét, és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak titkosságát azok feldolgozása során.

13.2. Az adatfeldolgozásról, az adatvédelemről és az adatok biztonságáról további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

14. A jogviták elbírálására illetékes fórum, közvetítői eljárás és irányadó jog

14.1. Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződésre, valamint a jelen ÁSZF-en alapuló jogviszonyra Németország joga az irányadó, azzal, hogy a felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (Bécsi Vételi Egyezmény) alkalmazhatóságát. Fogyasztónak minősülő ügyfelekre a szokásos tartózkodási helyük szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi szabályai az irányadók a német joggal szemben, amennyiben az előbbiek az ügyfélre nézve kedvezőbbek.

14.2. A közjog hatálya alá tartozó vállalkozások tulajdonosaival vagy társaságokkal fennálló jogviszonyból eredő jogviták elbírálásának helye minden esetben München, Németország. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy Svájc területén állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztónak minősülő ügyfelek szintén érvényesíthetik az igényüket a lakóhelyük szerinti országban. A DCS fogyasztókkal szemben támasztott igényei kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban érvényesíthetők.

14.3. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot működtet, melynek elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Amennyiben szeretné egy problémára felhívni a figyelmünket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

14.4. A DCS nem veti alá magát a fogyasztói békéltető testületi eljárásoknak, és erre nem is köteles.

Utolsó verzió: 2021. február1. melléklet: Elállásinyilatkozat-minta

Elállásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Németország

E-Mail: hu@charge.mercedes.me

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi Mercedes me Charge szolgáltatás tekintetében:


Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés sorszáma:

Megrendelés időpontja (*)/átvétel időpontja (*)

A fogyasztó(k) neve

A fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.