Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας Mercedes me Charge

1. Υπηρεσία Mercedes me Charge

1.1. Σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις («ΓΟΠ»), η Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Γερμανία ("DCS") παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες πληροφόρησης και τεχνολογία πρόσβασης στην υποδομή φόρτισης οχημάτων της Mercedes-Benz με την ονομασία "Mercedes me Charge" ("Mercedes me Charge"). Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση της Mercedes Me Charge είναι απαραίτητο να έχετε έναν δωρεάν λογαριασμό Mercedes me. Η χρήση του όρου "πελάτης" σε αυτούς τους ΓΟΠ αναφέρεται σε άτομα και των δύο φύλων.

1.2. Η τελευταία έκδοση αυτών των ΓΟΠ και οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες τιμολογήσεις μπορούν να βρεθούν, να ληφθούν και να εκτυπωθούν από την ιστοσελίδα eu.charge.mercedes.me. Οι αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, η σύμβαση του Mercedes me Charge που συνάπτεται βάσει αυτών, καθώς και τυχόν αλλαγές στις τιμές που συμφωνούνται με τον πελάτη λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, τη νομολογία ή τις συνθήκες της αγοράς θα γνωστοποιούνται στον πελάτη μέσω της διεύθυνσης email που έχει δηλώσει, σύμφωνα με την ενότητα 2.2 σε μορφή κειμένου και με ρητή αναφορά στις σχετικές αλλαγές.  Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ εάν ο πελάτης δεν αντιταχθεί σε αυτές μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την λήψη της ειδοποίησης. Η DCS θα ειδοποιήσει τον πελάτη για τις εν λόγω νομικές συνέπειες κατά την έναρξη αυτής της περιόδου. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για τις αλλαγές της τιμολόγησης που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

1.3. Η DCS συνεργάζεται με χειριστές σταθμών φόρτισης (καθένας ως "Mercedes me Charge Partner"). Οι σταθμοί φόρτισης των Mercedes me Charge Partners εμφανίζονται στην ιστοσελίδα eu.charge.mercedes.me, στην εφαρμογή Mercedes me που παρέχεται από τη Mercedes-Benz AG καθώς και μέσω άλλων καναλιών (στο εξής "Frontends") και επισημαίνονται για να διαφοροποιηθούν από άλλους σταθμούς φόρτισης που δεν είναι μέρος του διαθέσιμου δικτύου σταθμών φόρτισης. Εν μέρει, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν προσβάσιμες μόνο μέσω σύνδεσης σε περιοχές μελών.

1.4. Η υπηρεσία Mercedes me Charge περιλαμβάνει

α) την απεικόνιση των σταθμών φόρτισης Mercedes me Charge Partner (με τη μορφή στατικών πληροφοριών) και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των σταθμών φόρτισης Mercedes me Charge Partner (όπως η διαθεσιμότητα και οι τιμές με τη μορφή δυναμικών πληροφοριών) στα μπροστινά σημεία.

β) τη φόρτιση στους σταθμούς φόρτισης Mercedes me Charge Partner κατόπιν ελέγχου ταυτότητας (βλ. ενότητα 6.1) μαζί με μηνιαία τιμολόγηση που περιλαμβάνει αναλυτική επισκόπηση όλων των διαδικασιών φόρτισης.

1.5. Λεπτομέρειες σχετικά με την Mercedes me Charge και τη χρήση της υπηρεσίας περιγράφονται στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

1.6. Αυτή την περίοδο, η Γερμανία δεν εγγυάται εθνική κάλυψη σε λύσεις φόρτισης και χρέωσης, λόγω συμμόρφωσης των λειτουργών που παρέχουν σταθμούς φόρτισης, με τον κανονισμό περί βαθμονόμησης. Η υπηρεσία μας, χρησιμοποιεί δεδομένα που παρέχονται από τους λειτουργούς των σταθμών φόρτισης. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στη φόρτιση και στα ποσά χρεώσεων, μεταξύ άλλων. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

2. Σύναψη σύμβασης και παραγγελία

2.1. Ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει τη Mercedes me Charge στο eu.charge.mercedes.me. Ισχύει η έκδοση των ΓΟΠ, την οποία ο πελάτης έχει ρητά αποδεχθεί κατά την παραγγελία της Mercedes Me Charge (όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί κατά καιρούς σύμφωνα με την ενότητα 1.2 παραπάνω). H DCS ενδέχεται να προσφέρει στον πελάτη επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, ειδικές συνθήκες για την πρόσβαση σε σταθμούς φόρτισης ή σε σταθμούς φόρτισης χειριστών τρίτων ενδιαφερόμενων («Πακέτα»). Οι παροχές αυτών των υπηρεσιών GTC εφαρμόζονται αντίστοιχα για αυτά τα Πακέτα. 

2.2. Οι πελάτες που έχουν λογαριασμό Mercedes me μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία Mercedes me Charge στο eu.charge.mercedes.me, υποβάλλοντας τη διεύθυνση και τα στοιχεία πληρωμής τους. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αργότερα στην περιοχή λογαριασμού πελατών ή μέσω εξυπηρέτησης πελατών. Οι πελάτες που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί για δωρεάν λογαριασμό "Mercedes me" πρέπει να δημιουργήσουν έναν τέτοιο λογαριασμό πριν εγγραφούν για την υπηρεσία Mercedes me Charge.

2.3. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον τομέα του λογαριασμού πελάτη, όπως πληροφορίες πληρωμής, λεπτομέρειες διευθύνσεων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστατεύονται αυτόματα με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης, π.χ. το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται με πιστωτική κάρτα ή με άλλες μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται στον πελάτη Mercedes me Charge κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Υπό την προϋπόθεση επαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας, οι επιχειρηματίες πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να πληρώσουν με τραπεζικό έμβασμα βάσει των εκδοθέντων τιμολογίων. Για να γίνει αυτό, ο επιχειρηματίας πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτημα για την πληρωμή του τιμολογίου και να στείλει αντίγραφο ενός αποσπάσματος εμπορικού μητρώου ή παρόμοιων επίσημων διαπιστευτηρίων στη DCS. Το αίτημα για πληρωμή του τιμολογίου μπορεί να γίνει κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

2.5. Προσφορά και σύναψη σύμβασης Mercedes me Charge

α) Η DCS υποβάλλει δεσμευτική προσφορά για τις παροχές της Mercedes me Charge. Μόλις ο πελάτης που έχει λογαριασμό "Mercedes me" εγγραφεί στο λογαριασμό πελάτη Mercedes me Charge και έχει αποδεχθεί ρητώς τους ΓΟΠ, είναι δυνατό να γίνει παραγγελία της υπηρεσίας Mercedes me Charge. Η διαδικασία παραγγελίας περιγράφεται επίσης στο eu.charge.mercedes.me.

β) Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλματα εισαγωγής κάνοντας κλικ "πίσω" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και διορθώνοντας την εισαγωγή. Πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, παρέχονται στον πελάτη συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που ισχύουν για την υπηρεσία Mercedes me Charge.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη τιμολόγηση, τους ΓΟΠ όπως έγιναν δεκτοί από τον πελάτη και τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησής του/της (βλ. ενότητα 2.7).

δ) Η σύμβαση Mercedes me Charge συνάπτεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

ε) Το περιεχόμενο της σύμβασης Mercedes Me Charge αποθηκεύεται από την DCS και μπορεί να ανακτηθεί ή να αποθηκευτεί από τον πελάτη στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me στην περιοχή λογαριασμού πελατών Mercedes me Charge.

2.6. Γλώσσες

Η σύμβαση Mercedes me Charge συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. Οι μεταφράσεις αυτών των ΓΟΠ σε άλλες γλώσσες είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

2.7. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση Mercedes Me Charge εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών εάν αυτός ή αυτή είναι καταναλωτής.

Ο πελάτης ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξής:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε την υπαναποχώρησή σας αυτή εντός 14 ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα μας ενημερώσετε (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Γερμανία, Τηλέφωνο: +30 (0) 2111981922, E-Mail: gr@charge.mercedes.me) με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση μέσω μιας κατηγορηματικής δήλωσης (π.χ. επιστολή, φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα υπαναχώρησης (Υπόδειγμα 1). Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαιτούμενο. Θα πρέπει να έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η επικοινωνία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από εσάς πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Επιδράσεις και συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα πρέπει να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα, εάν έχετε επιλέξει ρητά έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μας πληροφορήσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας χρεώσουμε οποιοδήποτε κόστος ως αποτέλεσμα τέτοιας υπαναχώρησης.

Αν είχατε ζητήσει να ξεκινήσετε τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, θα μας πληρώσετε ένα ποσό το οποίο θα είναι ανάλογο με αυτό που σας έχει παρασχεθεί έως ότου μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

(Τέλος των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης)

3. Κάρτα Mercedes me Charge: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάρτας Mercedes me Charge

3.1. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Mercedes me Charge, οι περισσότεροι σταθμοί φόρτισης απαιτούν μια ενεργοποιημένη κάρτα Mercedes me Charge. Εάν ο πελάτης έχει ήδη μια κάρτα Mercedes me Charge, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν την κάρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Εάν όχι, η DCS θα στείλει μια κάρτα Mercedes me Charge στον πελάτη για ενεργοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κάρτες Mercedes me Charge ενεργοποιούνται στο λογαριασμό πελατών Mercedes me Charge με εισαγωγή του αριθμού της κάρτας και με επιβεβαίωση των λεπτομερειών. Ο πελάτης λαμβάνει στη συνέχεια ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Η ενεργοποίηση της κάρτας Mercedes me Charge μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες.

3.2. Σε ορισμένους σταθμούς φόρτισης ένας έλεγχος ταυτότητας είναι δυνατός μόνο με την εφαρμογή Mercedes me που παρέχεται από τη Mercedes-Benz AG, η οποία διατίθεται στο App Store της Apple Inc. ή στο Google Play Store και περιλαμβάνει έναν αναγνώστη κωδικών QR. Για την ταυτοποίηση, χρειάζεται σύνδεση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σύνδεσης της Mercedes me.

3.3. Η DCS παραμένει ο ιδιοκτήτης της κάρτας Mercedes me Charge. Ο πελάτης πρέπει να αποθηκεύσει προσεκτικά την κάρτα Mercedes / Charge και τα στοιχεία σύνδεσής του. Ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την DCS για τυχόν απώλεια ή κλοπή της κάρτας Mercedes me Charge ή των στοιχείων σύνδεσης (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στην ενότητα 10). Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Mercedes Me Charge για να απενεργοποιήσει την κάρτα Mercedes me Charge. Η έκδοση μιας κάρτας αντικατάστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες δαπάνες για τον πελάτη (δείτε τις ισχύουσες τιμές στο eu.charge.mercedes.me).

4. Συμβατική διάρκεια και ισχύς

4.1. Η σύμβαση δεν έχει καθορισμένη διάρκεια και μπορεί να τερματιστεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος μετά από γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός, με ισχύ το τέλος ενός ημερολογιακού μήνα. Η ειδοποίηση τερματισμού μπορεί να δοθεί στην περιοχή λογαριασμού πελάτη, με γραπτή ειδοποίηση ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης αμέσως για καλό σκοπό.

4.2. Μόλις τερματισθεί η σύμβαση, η κάρτα Mercedes me Charge δεν ισχύει πλέον και θα αποκλειστεί από τη DCS.

4.3. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και ημερομηνίες προειδοποίησης για επιπρόσθετα πακέτα, για τα οποία ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει κράτηση. 

5. Χρήση και διαθεσιμότητα της Mercedes me Charge

5.1. Ο πελάτης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Mercedes me Charge και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση και τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me. Η DCS παρέχει τις υπηρεσίες στη χώρα διαμονής του πελάτη καθώς και σε άλλες χώρες σύμφωνα με την ενότητα 9 παρακάτω.

5.2. Για την καλύτερη δυνατή χρήση της υπηρεσίας Mercedes me Charge, χρειάζεται η λήψη της εφαρμογής Mercedes me που παρέχεται από τη Mercedes-Benz AG σε κατάλληλη κινητή συσκευή ή πρόσβαση στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

5.3. Η DCS επιδιώκει να επεκτείνει την πρόσβαση και τη χρήση της δημόσιας υποδομής φόρτισης μέσω της Mercedes me Charge και να επεκτείνει την ομάδα των Mercedes me Charge Partners. Ωστόσο, η DCS δεν παρέχει δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα (σωστή λειτουργία, διαθεσιμότητα ηλεκτρικού ρεύματος ή πλήρη φόρτιση) και ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένους σταθμούς φόρτισης ή / και δυνατότητες φόρτισης. Δεν υπάρχει, ειδικότερα, κανένα δικαίωμα στη διατήρηση της ίδιας Mercedes me Charge Partner υποδομής φόρτισης.

5.4. Η DCS, υπό την επιφύλαξη της ενότητας 5.5, δεν παρέχει δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με το αληθές ή / και το ορθόν των στατικών ή / και δυναμικών πληροφοριών που εμφανίζονται μέσω των Front Ends (βλ. ενότητα 1.4 α), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών στους σταθμούς φόρτισης ή / και τη διαθεσιμότητά τους. Ειδικότερα, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτους (π.χ. Mercedes me Charge Partners). Ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό, η DCS ελέγχει το αληθές και / ή την ορθόν των πληροφοριών σε δειγματοληπτική βάση για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας της. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών εξαρτάται επίσης από την υποδοχή των ιστών κινητής τηλεφωνίας των αντίστοιχων χειριστών του δικτύου και μπορεί να επηρεαστεί από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τις τοπογραφικές συνθήκες, τη θέση του οχήματος και τα εμπόδια στην περιοχή (όπως γέφυρες και κτίρια κ.λπ.).

5.5. Ανάλογα με τη συμφωνηθείσα τιμολόγηση, οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το σταθμό φόρτισης που χρησιμοποιείται (βλ. ενότητα 7.1). Σε αυτό το σύστημα τιμολόγησης, οι πραγματικές τιμές για τον αντίστοιχο σταθμό φόρτισης εμφανίζονται στον πελάτη με την εφαρμογή Mercedes me, υπό τον όρο ότι ο πελάτης είναι συνδεδεμένος με τα στοιχεία σύνδεσης. Διαφορετικά από την ενότητα 5.4, η DCS εγγυάται την ορθότητα των τιμών που εμφανίζονται. Οι πελάτες με τέτοια τιμολόγηση υποχρεούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες τιμές πριν από την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

5.6. Η υπηρεσία Mercedes Me Charge όπως προσφέρεται βάσει αυτών των ΓΟΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση οχημάτων μάρκας Mercedes-Benz.

5.7. Οι πελάτες μπορούν να επιτρέπουν στα μέλη της οικογένειάς τους ή στους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν την Mercedes Me Charge (ιδίως την Mercedes me Charge Card) με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν χρεώνει τη χρήση αυτή και ότι η Mercedes me Charge χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση του οχήματος του πελάτη. Πριν από τη χρήση αυτή, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με τον σωστό χειρισμό των σταθμών φόρτισης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της Mercedes me Charge από τρίτους απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση της DCS. Ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Mercedes me Charge για παράνομους σκοπούς ή να επιτρέψει σε τρίτους να δράσουν παρανόμως μέσω αυτής

5.8. Ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα εγχειρίδια του οχήματος προς φόρτιση και οποιουδήποτε εξοπλισμού ή εξαρτήματος που χρησιμοποιείται (π.χ. καλώδιο φόρτισης) καθώς και με τυχόν οδηγίες και όρους και προϋποθέσεις των Mercedes me Charge Partners που απεικονίζονται στους σταθμούς φόρτισης σχετικά με τη χρήση των σταθμών φόρτισης. Η χρήση καλωδίων φόρτισης ή άλλου εξοπλισμού ή εξαρτήματος που (i) δεν έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. πιστοποίηση CE), (ii) δεν έχει εγκριθεί για το αντίστοιχο αυτοκίνητο ή από τον αντίστοιχο Mercedes me Charge Partner σύμφωνα με στις οδηγίες που απεικονίζονται στους σταθμούς φόρτισης ή (iii) είναι κατεστραμμένο, απαγορεύεται αυστηρά.

5.9. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθμοί φόρτισης που εμφανίζουν μήνυμα συναγερμού ή αναφορά προβλήματος ή που προφανώς έχουν υποστεί ζημιά. Αντί αυτού, ο πελάτης παρακαλείται να ενημερώσει την DCS (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στην ενότητα 10).

5.10. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές που προκλήθηκαν από κακή ή μη κατάλληλη χρήση της κάρτας Mercedes me Charge και αντίστοιχα της εφαρμογής Mercedes me ως συσκευής ελέγχου ταυτότητας ή από την κακή ή μη κατάλληλη χρήση της διαδικασίας φόρτισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Διαδικασία φόρτισης και έλεγχος ταυτότητας, μέγιστος χρόνος φόρτισης και αδράνειας, διαταραχές

6.1. Σε γενικές γραμμές, οι πελάτες ταυτοποιούνται στους Mercedes me Charge Partner σταθμούς φόρτισης μέσω της κάρτας Mercedes me Charge. Σε ορισμένους σταθμούς φόρτισης, είναι επίσης πιθανή η ταυτοποίηση ή μπορεί να ζητηθεί η χρήση της εφαρμογής Mercedes me που παρέχει η Mercedes-Benz AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σταθμό φόρτισης με σύμβολο διασύνδεσης (intercharge-symbol). Για κάθε σταθμό φόρτισης, οι διαθέσιμες μέθοδοι ταυτοποίησης εμφανίζονται στην εφαρμογή Mercedes me που παρέχεται από τη Mercedes-Benz AG ή στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

6.2. Η μέγιστη περίοδος συνεχούς σύνδεσης σε έναν σταθμό φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες, ή στην περίπτωση της DC φόρτισης (συνεχούς φόρτισης ρεύματος) τις 4 ώρες, (μέγιστη διάρκεια φόρτισης και χρόνος αδράνειας). Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να εκκενώσει τον δημόσιο χώρο στάθμευσης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης ή έχει λήξει η μέγιστη περίοδος στάθμευσης. Τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για τη DCS λόγω υπερφόρτωσης ή υπέρβασης του μέγιστου χρόνου αδράνειας και / ή των περιόδων στάθμευσης, καθώς και το κόστος προστίμων ή υπηρεσιών ρυμούλκησης λόγω παράνομης στάθμευσης θα τιμολογούνται στον πελάτη.

6.3. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να προκύψουν διαταραχές στους σταθμούς φόρτισης λόγω ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων απεργιών, αποκλεισμών και εντολών από επίσημες αρχές καθώς και λόγω τεχνικών και άλλων μέτρων που πρέπει να γίνουν στον εξοπλισμό για να λειτουργήσει σωστά ή για τη βελτίωση της υπηρεσίας (π.χ. συντήρηση, επισκευές, ενημερώσεις λογισμικού σε συστήματα). Διαταραχές μπορεί επίσης να προκύψουν από βραχυπρόθεσμες ελλείψεις δυναμικότητας λόγω της μέγιστης χρήσης.

6.4. Στο βαθμό που οι διαταραχές ή / και οι ανωμαλίες στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλονται σε διακοπή των λειτουργιών του δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο), η DCS απαλλάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της βάσει της υπηρεσίας Mercedes me Charge. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, στο βαθμό που η DCS διακόπτει την προσφορά χωρίς δικαιολογία. Κατόπιν αιτήματος, η DCS πρέπει να παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με το ζημιογόνο γεγονός και την γενεσιουργό αιτία του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο βαθμό που η DCS διαθέτει τέτοιες πληροφορίες ή οι πληροφορίες αυτές μπορούν να καταστούν διαθέσιμες με εύλογες προσπάθειες.

7. Χρέωση, Τιμολόγηση

7.1. Η χρέωση για το Mercedes me Charge και τη χρήση των υπηρεσιών καθορίζεται από την αντίστοιχη συμφωνηθείσα τιμή χρέωσης και ορίζεται κατά γενικό κανόνα ως εξής:

α) Μια σταθερή, μηνιαία βασική χρέωση (εξαρτάται από τη συμφωνηθείσα τιμή χρέωσης). Σε ορισμένες τιμολογήσεις, η μηνιαία βασική χρέωση ενδέχεται να περιέχει ήδη χρεώσεις χρήσης (κατ’ αποκοπή χρεώσεις)

β) πληρωμές με βάση την πραγματική χρήση για μεμονωμένες διαδικασίες φόρτισης στους Mercedes me Charge Partner σταθμούς φόρτισης.

Η αντίστοιχη δομή τιμολόγησης είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://eu.charge.mercedes.me/web/daimler-gr/tariffs.

Οι πραγματικές τιμές για μια διαδικασία φόρτισης για τον αντίστοιχο σταθμό φόρτισης παρουσιάζονται στον πελάτη στην εφαρμογή Mercedes me, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει συνδεθεί με τα στοιχεία σύνδεσής του. Για μεταβλητή τιμολόγηση, η DCS έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει τις τιμές για την πραγματική χρήση ενός σταθμού φόρτισης με μελλοντικό αποτέλεσμα. Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες τιμές πριν από την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

7.2. Η μηνιαία βασική εισφορά θα χρεώνεται μόνον όταν έχει συναφθεί η σύμβαση Mercedes me Charge ή - σε περίπτωση μεταβολής της τιμολόγησης με μηνιαία βασική χρέωση - η αλλαγή αυτή της τιμολόγησης ενεργοποιήθηκε από τη DCS και από εκεί και στο εξής με αναλογική βάση για το υπόλοιπο του πρώτου μήνα.

7.3. Οι πληρωμές που βασίζονται στην πραγματική χρήση θα χρεώνονται για κάθε διαδικασία φόρτισης από την έναρξη (δηλαδή το βύσμα τοποθετείται στο σημείο φόρτισης) μέχρι το τέλος της (δηλαδή το βύσμα απομακρύνεται από το σημείο φόρτισης) με βάση τις ισχύουσες τιμές στην αντίστοιχη χώρα ή στον αντίστοιχο σταθμό φόρτισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές περιαγωγής είναι διαθέσιμες στον τιμοκατάλογο για την αντίστοιχη τιμολόγηση στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me. Οι διαδικασίες φόρτισης θα χρεώνονται όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο για την ισχύουσα τιμολόγηση (π.χ. ανά λεπτό για κάθε λεπτό που έχει ξεκινήσει ή ανά kW / h).

7.4. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις ισχύουσες τιμές στην αντίστοιχη τιμολόγηση του πελάτη κατά τη σύναψη της σύμβασης αποστέλλεται στον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βλ. ενότητα 2.5 γ).

7.5. Στην περίπτωση που οι τιμές εμφανίζονται σε οποιονδήποτε Mercedes me Charge Partner σταθμό φόρτισης, αυτές οι τιμές μπορούν να διαφέρουν από τις τιμές που συμφωνήθηκαν μέσω σύμβασης με τον πελάτη. Μόνον οι συμφωνηθείσες τιμές μεταξύ του πελάτη και της DCS εφαρμόζονται.

7.6. Οι τιμές κατά τη φόρτιση στο εξωτερικό (roaming) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται κατά τη χρονική περίοδο της λήξης του συμβολαίου. Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους, πριν ξεκινήσουν μια περίοδο φόρτισης στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής πληροφόρησης και ενημερώσεων σύμφωνα με την ενότητα 1.2 των παρόντων υπηρεσιών GTC, αλλά και των νομικών συνεπειών που αναγράφονται εκεί. 

7.7. Κατά τη φόρτιση στο εξωτερικό, η οφειλή στην DCS ενδέχεται να έχει τη μορφή διαφορετικού συναλλάγματος από αυτό της Ελλάδας (ξένο συνάλλαγμα). Προκειμένου η χρέωση σε ξένο συνάλλαγμα να γίνει πιο εύκολη για τον πελάτη, η DCS έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα εισπρακτέα στο συνάλλαγμα της Ελλάδας και να ζητήσει από τον πελάτη το ποσό που έχει μετατραπεί, έναντι του ξένου συναλλάγματος. Η μετατροπή για τη διαδικασία χρέωσης στο ξένο συνάλλαγμα πραγματοποιείται βάσει των συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφοράς σε Ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος της ημέρας που προηγείται της διαδικασίας φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ο πελάτης μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. Η ​​DCS διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις τιμές για υφιστάμενες ή / και νέες συμβάσεις σε καθορισμένες χρονικές περιόδους και για καθορισμένους σταθμούς φόρτισης (βλ. ενότητα 7.1 β) (ειδικές προσφορές).

7.9. Η αλλαγή της τιμολόγησης απαιτεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για αλλαγή τιμολόγησης μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

8. Τιμολόγηση και όροι πληρωμής

8.1. Ο πελάτης μπορεί να ανακτήσει τα μηνιαία του τιμολόγια μέσω του Mercedes me Charge λογαριασμού πελάτη στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me, ο οποίος περιλαμβάνει έναν αναλυτικό κατάλογο διαδικασιών φόρτισης στην αντίστοιχη περίοδο τιμολόγησης με πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, την τοποθεσία και τη διάρκεια. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν είναι διαθέσιμο ένα νέο τιμολόγιο.

8.2. Οι δαπάνες για τον ημερολογιακό μήνα χρεώνονται μέσω του τρόπου πληρωμής που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής του πρώτου μήνα. Οι επιχειρηματικοί πελάτες βάσει τιμολογίου (βλ. ενότητα 2.4) πρέπει να μεταφέρουν το ποσό εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Ενώ η DCS προσπαθεί να τιμολογήσει την υπηρεσία Mercedes me Charge, αυτό θα συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις (π.χ. λόγω καθυστερημένης τιμολόγησης των Mercedes me Charge Partners στην DCS).

8.3. Ο πελάτης μπορεί να κάνει συμψηφισμό έναντι των αξιώσεων της DCS μόνο εάν η ανταπαίτηση του πελάτη είναι αδιαμφισβήτητη, βασιζόμενη σε υπαναχώρηση από αυτή τη σύμβαση ή εάν υπάρχει νομικά δεσμευτικός τίτλος. Ο πελάτης μπορεί να παρακρατήσει τις πληρωμές μόνο εάν αυτό οφείλεται σε αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση Mercedes Me Charge.

8.4. άν ο πελάτης αθετήσει την καταβολή πληρωμών, η DCS έχει τη δυνατότητα αποκλεισμού του από τη χρήση του Mercedes me Charge.

9. Διεθνής περιαγωγή

Με βάση τη σύμβαση Mercedes me Charge, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα Mercedes me Charge και αντίστοιχα την εφαρμογή Mercedes me που παρέχει η Mercedes-Benz AG και σε άλλες χώρες, όπως στη χώρα διαμονής. Η τρέχουσα λίστα χωρών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

10. Επικοινωνία

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία Mercedes me Charge, ερωτήσεις σχετικά με τιμολόγια, συμβάσεις με πελάτες ή κάρτες Mercedes me Charge καθώς και τεχνικά προβλήματα, ειδικά κατά τη διαδικασία φόρτισης, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας όπως αναφέρονται στη διεύθυνση eu.charge.mercedes.me.

11. Εγγύηση

Ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις για την εγγύηση.

12. Αποποίηση ευθυνών

12.1. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η DCS φέρει ευθύνη μόνον εάν έχει παραβιάσει σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις (κύριες υποχρεώσεις) όπως εκείνες που θεωρούνται ότι επιβάλλονται ειδικά στη DCS σύμφωνα με το περιεχόμενο και τον σκοπό της σύμβασης Mercedes me Charge ή εκείνες η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης Mercedes me Charge και τη συμμόρφωση την οποία ο πελάτης μπορεί να αναμένει φυσιολογικά. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στην συνήθη βλάβη που μπορεί να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης Mercedes me Charge.

12.2. Η προσωπική ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της DCS για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από την ελαφρά αμέλειά τους περιορίζεται επίσης στην έκταση που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

12.3. Η ευθύνη της DCS σε περίπτωση κακοπροαίρετης μη αποκάλυψης ελαττώματος ή προκύπτουσα από την ανάληψη εγγύησης ή σύμφωνα με τους νόμους περί ευθύνης για τα προϊόντα παραμένει ανεπηρέαστη. Οι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση κακόβουλης πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, θανάτου, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας.

12.4. Η DCS δεν είναι ο χειριστής των σταθμών φόρτισης και δεν είναι υπεύθυνη ως τέτοια. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση διακοπής ή ανωμαλιών στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται σε διακοπή των λειτουργιών του δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο), ενδέχεται να υπάρξουν αξιώσεις κατά του χειριστή του δικτύου διανομής. Η DCS θα εκχωρήσει και θα μεταβιβάσει, κατόπιν αιτήματος, αξιώσεις και δικαιώματα έναντι του χειριστή του δικτύου διανομής που σχετίζονται με τη ζημία του πελάτη.

13. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

13.1. Η DCS λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών και σέβεται το απόρρητο των χρηστών κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

13.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων.

14. Τόπος δικαιοδοσίας, διαμεσολάβηση και εφαρμοστέο δίκαιο

14.1. Η σύμβαση Mercedes Me Charge, καθώς και κάθε έννομη σχέση που βασίζεται σε αυτούς τους ΓΟΠ υπόκεινται στη νομοθεσία της Γερμανίας. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, οι κανόνες περί υποχρεωτικής προστασίας του καταναλωτή του κράτους στο οποίο ο πελάτης έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του υπερτερούν του γερμανικού δικαίου, εάν είναι ευνοϊκότεροι για τον πελάτη.

14.2. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από σχέσεις με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή με εταιρείες δημοσίου δικαίου είναι το München, Γερμανία. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής και έχει τη διαμονή του ή τη συνήθη διαμονή του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στην Ελβετία, μπορεί επίσης να ασκήσει απαίτηση στη χώρα διαμονής. Οι αξιώσεις της DCS έναντι ενός καταναλωτή μπορούν να ασκηθούν μόνο στη χώρα κατοικίας του καταναλωτή.

14.3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Εάν επιθυμείτε να μας ενημερώσετε για κάποιο θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

14.4. Η DCS δεν θα συμμετάσχει στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών και δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει.

Τελευταία αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2021

Υπόδειγμα 1: Φόρμα υπαναχώρησης

Φόρμα υπαναχώρησης

(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα αυτή και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

Προς:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Γερμανία

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: gr@charge.mercedes.me

Εγώ / εμείς υπαναχωρούμε από τη σύμβαση που συνάφθηκε από εμένα / εμάς σχετικά με την ακόλουθη υπηρεσία Mercedes me Charge:

________________________________________

Αριθμός Σύμβασης Mercedes me Charge

________________________________________

Ημερομηνία Παραγγελίας

________________________________________

Ονομασία του (των) καταναλωτή (-ων)

________________________________________

Διεύθυνση καταναλωτή (-ων)

________________________________________

Ημερομηνία

________________________________________

Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο αν η φόρμα αυτή κοινοποιείται σε έγχαρτη μορφή)